fbpx

Część II – Europejczycy tracą lata zdrowego życia z powodu hałasu.

Hałas otacza nas we własnym domu, w pracy, podczas rozrywki i rekreacji. Towarzyszy nam na ulicy, w szkole, w restauracji i na wakacjach. Jeździ z nami samochodem, tramwajem czy pociągiem. Pije z nami kawę i je obiad w restauracji. Siedzi przy stanowisku pracy i na sali wykładowej. Nie tylko często nie podlega naszej woli, atakując nas w każdym miejscu i o dowolnej porze; nie potrafimy go również wystarczająco skutecznie kontrolować. Jest równie szkodliwy co toksyczne związki chemiczne i interpersonalne.

W 2011 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport oceniający wpływ hałasu środowiskowego na około 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej. Posługując się wskaźnikiem DALY wyniki badania wskazują, że ekspozycja na hałas powoduje utratę:
61 000 lat DALY z powodu chorób układu krążenia,
90 300 lat z powodu zaburzeń snu,
654 000 lat z powodu uciążliwości powodowanej przez ten czynnik,
45 000 lat upośledzenia zdolności poznawczych u dzieci,
22 000 lat z powodu szumów usznych.

Wskaźnik DALY z ang. Disability Adjusted Life Years – utrata lat życia skorygowanych niesprawnością. Narzędzie to wskazuje na straty zdrowych lat życia względem przewidywanej długości życia (ang. life expectancy) w skali badanej grupy – całego społeczeństwa. Ograniczenie hałasu w środowisku bezpośrednio u źródła, ale również zapobieganie nadmiernemu rozprzestrzenianiu się dźwięków w otoczeniu, jest jednym z najważniejszych zadań mających na celu poprawienia jakości życia i zachowania dobrego zdrowia Europejczyków.

Źródło: K. Pawlas, Pozasłuchowe skutki zdrowotne ekspozycji na hałas, „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” 2015, Vol. 18, No. 4, str. 49-56.

autor tekstu: Architected Sound, Marta Pióro 
ilustracja: Dominika Jędrzejek

Privacy Preference Center